ביצוע החלטה – חלק III – סיכום חודש ראשון

בטור הקודם – "ביצוע החלטה – חלק II – רישום הנתונים השבועיים" – ראינו כיצד משפחת ישראלי סיכמה את השבוע הראשון של המעקב אחרי ההוצאות וההכנסות שלהם. הם הקפידו על הסיכום השבועי במשך כל החודש, וכך נראה דו"ח ביצוע תקציב בסוף החודש. (אפשר למצוא אותו גם בלינק הזה – https://tinyurl.com/yy33y9vk)

מה אפשר ללמוד מהדו"ח הזה ומה זאת עמודת "בקופה"?
1. ההכנסות החודשיות של המשפחה היו 17904 ש"ח.
2. ההוצאות החודשיות בפועל של המשפחה היו 13971.4 ש"ח.
3. זאת אומרת שהיתרה בחשבון העו"ש שלהם גדלה החודש הזה ב 13971.4 ש"ח – 17904 ש"ח = 3932.6 ש"ח. מה זה אומר? האם מותר להם להשתמש ב 3932.6 ש"ח לאיזה מטרה שהם רוצים? התשובה היא כמובן לא! כי שימו לב שבחודש הזה לא שולמה ארנונה כי היא משולמת פעם בחודשים, וזה נכון גם לגבי חשמל ומים. לא שולם גם ביטוח דירה, ביטוח ורישוי רכב ונופש שהן הוצאות שקורות פעם בשנה. כמו כן שולם פחות על הוצאות משתנות כמו עוזרת בית, תחזוקת בית, גז, דלק, קפה – נספרסו, בגדים, טיפולי שיניים וכדומה.
5. בגלל שתקציב שהוכן מראה מה ההוצאה הממוצעת החודשית, יש לשמור את כל הרזרבות של חודש בו ההוצאה היא פחות מהממוצע לחודשים בהן ההוצאה תהיה יותר מהממוצע. לדוגמא בחודש הבא יגיע תשלום ארנונה בסך של 1000 ש"ח. התשלום ישולם מהתקציב של החודש הראשון פלוס התקציב של החודש השני.
6. את הכסף שלא הוצא בחודש הזה יש לשמור (ולרשום) בקופה. לכל סעיף זה התקציב החודשי פחות כמה שהוצא בפועל בחודש (אם הוצא פחות). במקרה של הארנונה התקציב הוא 500 ש"ח, ההוצאה הייתה 0 לכן יש להעביר בסוף החודש לקופה 500 ש"ח. במקרה של דלק התקציב הוא 600 ש"ח, ההוצאה הייתה 550 ש"ח לכן יש להעביר בסוף החודש לקופה 50 ש"ח. במקרה של נופש התקציב הוא 1250 ש"ח, ההוצאה הייתה 0 לכן יש להעיבר בסוף החודש לקופה 1250 ש"ח. בקופה נצברו 3874.5 ש"ח שזאת כמות הכסף שאסור להוציא אותו מחשבון העו"ש. זאת אומרת שאם יש בחשבון העו"ש 4000 ש"ח מותר להוציא אך ורק 125.5 ש"ח.
7. החודש יש גם סעיפים בו הוציאה המשפחה יותר מהתקציב. חוג מחשבים לילדה (25 ש"ח) (שדיברנו על הסיבה בטור הקודם) וכן מזון (50 ש"ח). זאת הסיבה שההפרש בין הההכנסות להוצאות בפועל הוא 58.1 ש"ח לעומת התכנון של 133.1 ש"ח ש"ח.

בטור הבא – ביצוע החלטה – חלק IV – סיכום חודש שני – נראה איך משתמשים בכסף שנצבר בקופה.

ביצוע החלטה – חלק II – רישום הנתונים השבועיים

בטור הקודם – "ביצוע החלטה – חלק I – איסוף נתונים" – ראינו כיצד משפחת ישראלי אספה את נתוני ההוצאות שלהם של השבוע הראשון של החודש. הנתונים נאספו מהאתר של הבנק, מהאתרים של כרטיסי האשראי ומרישום ידני של ההוצאות במזומן.
להלן דף ההוצאות השבועי לפי סעיפי ההוצאות בתקציב:
עמלות בנק – 17.14 ש"ח
עוזרת בית – 242.5 ש"ח
חוג מחשבים לילדה – 150 ש"ח
הכלב – 240 ש"ח
מתנות – 160 ש"ח
ציוד בית ספר לילדה – 56.8 ש"ח
תרופות – 39.9 ש"ח
ספר של האישה – 200 ש"ח
מזון – 1130.94 ש"ח
בלתי צפוי – 250 ש"ח
שכ"ד – 3750 ש"ח
הימורים – 34 ש"ח
סרט – 88 ש"ח
מסעדה – 150 ש"ח
אז מה עושים עם הרשימה הזאת? מכניסים אותה לדו"ח ביצוע התקציב אשר אפשר למצוא אותו בלינק הזה – https://tinyurl.com/y29up5sy.

הסברים על השימוש בדו"ח ביצוע תקציב (אשר נגזר מהתקציב שהכינו משפחת ישראלי)
1. את ההוצאות החודשיות רושמים בעמודה "בפועל" על פי סוג ההוצאה. כפי שניתן לראות בשבוע הראשון סך ההוצאות בפועל של המשפחה הוא 6509.28 ש"ח
2. עמודת "הוצאה חודשית מתואמת" היא המקסימום בין התקציב החודשי לבין כמה שהוצא בפועל. סעיף ההוצאות שמדגים זאת הוא סעיף "חוג מחשבים" של "ילדה 2". עלות החוג השנתי הוא 1500 ש"ח לעשרה חודשים (החוג לא מתקיים בחודשי יולי ואוגוסט), לכן ההוצאה החודשית הממוצעת היא 1500 ש"ח חלקי 12 = 125 ש"ח. אך במשך עשרה חודשים בהם מתקיים החוג ההוצאה היא 150 ש"ח.
3. בטור הבא נרחיב את ההסבר על השימוש ב"הוצאה חודשית מתואמת" ובשני העמודות "מהקופה" ו "בקופה".
4. בשורת ההפרש, ישנם שני מספרים. המספר הימני הוא ההבדל בין הכנסות להוצאות לפי התקציב המתוכנן (133.1 ש"ח). המספר השמאלי הוא המצב החודשי המתואם לפני ההוצאות בפועל (108.1 ש"ח). בנתיים מצבה של משפחת ישראלי הוא טוב.

בטור הבא – "ביצוע החלטה – חלק III – סיכום חודש ראשון" – נראה איך מסכמים חודש ונרחיב על נקודה 3.

תיק המניות שלי ב 2020

זאת לא הייתה שנה לאנשים עם לב חלש. זאת הייתה הפעם השלישית בחיי שחוויתי ירידות שערים כאלו. הפעם הראשונה הייתה בשנת 2000, הפעם השנייה הייתה בשנת 2008. הלקח שלי משתי הפעמים הקודמות (שלשמחתי ישמתי הפעם) הוא: "אם אתה מאמין באנושות, כשהשוק יורד יותר מ 30%, תתחיל לקנות". אני מקווה שלא נצטרך לישם את הלקח הזה ב 2021 למרות שאת 2020 סיימתי עם תשואה שקלית של 24.48%.

הכוח של ריבית דריבית

שאלה: אם תפקידו בבנק 1000 ש"ח בתוכנית חסכון של חמש שנים בריבית של 3% בשנה, כמה כסף יהיה לכם כשתסתיים תוכנית החסכון? (לפני תשלום מס).
א) 1150 ש"ח
ב) 1159.27 ש"ח
ג) 1015 ש"ח
ד) אף אחת מהתשובות

התשובה היא ב' – 1159 ש"ח.

ההסבר הוא כדלקמן:
כעבור שנה תקבלו 3% על ההשקעה הראשונית של 1000 ש"ח. 3% מ 1000 ש"ח הם 30 ש"ח, זאת אומרת שיהיה לכם בתוכנית החסכון 1030 ש"ח.
בסיום השנה השנייה תקבלו 3% על 1030 ש"ח. 3% מ 1030 ש"ח הם 30.9 ש"ח, זאת אומרת שיהיה לכם בתוכנית החסכון 1060.9 ש"ח.
בסיום השנה השלישית תקבלו 3% על 1060.9 ש"ח. 3% מ 1060.9 ש"ח הם 31.827 ש"ח. זאת אומרת שיהיה לכם בתוכנית החסכון 1092.727 ש"ח.
בסיום השנה הרביעית תקבלו 3% על 1092.727 ש"ח. 3% מ 1092.727 הם 32.78181 ש"ח. זאת אומרת שיהיה לכם בתוכנית החסכון 1125.50881 ש"ח.
בסיום השנה החמישית תקבלו 3% על 1125.50881 ש"ח. 3% מ 1125.50881 הם 33.7652643 ש"ח. זאת אומרת כשתבואו למשוך את הכסף מתוכנית החסכון יהיה לכם (לפני תשלום מס) 1159.2740743 ש"ח.
יש דרך יותר קלה לבצע את החישוב הזה. 3% בחזקת 5 או 1.03^5 = 1.1592740743 כפול 1000 ש"ח יוצא 1159.2740743 ש"ח.

החישוב הזה מראה את הכוח של ריבית דריבית. ריבית דריבית משקפת את הריבית המצטברת. כלומר, לא מדובר רק בריבית על ההשקעה הראשונית אלא גם על הריבית שהצטרפה לאורך תקופת החסכון. ככל שתקופת החסכון יותר ארוכה, האפקט החיובי של הריבית דריבית יותר גדול. זה כמובן אפקט שלילי כאשר מדובר הלוואה.

בטבלה מעל מראה כמה כסף יהיה לאדם בגיל 67 אם השקיע 10000 ש"ח כתלות בתשואה השנתית ובגיל בו הפקיד את הכסף. הטבלה למעלה יש 4 גילאי הפקדה: 21, 31, 41 ו 51. כמו כן יש 9 תשואות שנתיות: מ 2% עד 10%.
לדוגמא בהשקעה שנותנת תשואה שנתית של 3% יהיו לאדם בגיל 67, 38950.44 ש"ח אם הפקיד את ה 10,000 ש"ח בגיל 21, לעומת 16047.06 ש"ח אם הפקיד את ה 10,000 ש"ח בגיל 51 בהשקעה שנותנת אותה תשואה של 3% . פי 2.427!
דוגמא נוספת היא שההשקעה שנותנת תשואה שנתית של 2% (תשואה שיחסית קל להשיג) לאורך 46 שנה שקולה להשקעה שנותנת 6% (תשואה שקשה להשיג) לאורך 16 שנה.
כמו כן ככל התשואה השנתית יותר גבוהה לזמן שבו הכסף צבר ריבית יש לזה אפקט צבירה הרבה יותר משמעותי.
המסקנה העיקרית (חוץ מלנסות לחפש השקעות שנתונות תשואה גבוהה) היא כמובן להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם.

ביצוע החלטה – חלק I – איסוף נתונים

בטור הקודם – "קבלת החלטה – תקציב" – בנתה משפחת ישראלי תקציב חודשי והיא מוכנה להתחיל להתנהל לפיו, אבל איך עושים זאת? התשובה היא מעקב שבועי, אחרי נתוני ההוצאות וההכנסות.
את הנתונים ניתן לאסוף מאתר הבנק ואתרי כרטיסי האשראי. הבעיה היא באיסוף נתוני ההוצאות במזומן וכדי לעקוב אחריהן יש צורך לרשום איפשהוא (באפליקציה, במייל אישי או על דף) בכל פעם שאתם משלמים במזומן (בהתחלה זה מעצבן, אבל אחרי זה מתרגלים).
אז לצורך הפשטות בואו נניח שמשפחת ישראלי מתחילים את התהליך בחודש שבו הראשון לחודש נופל על יום ראשון. ביום שישי של השבוע הראשון (לפני כניסת השבת), הבעל והאישה מתיישבים להם מול המחשב בכדי לאסוף ולרכז את נתונים.
דבר ראשון הם נכנסים לאתר של הבנק, עוברים, בודקים ומסווגים את כל הנתונים מהראשון לחודש.

1. הם מגלים שהם משלמים לבנק עמלות בסך כולל של 17.1 ש"ח. הם לא מבינים מה זאת עמלת "השלמת מיני-מט"ח" ושולחים הודעה לבנקאי.
2. הם שמחים לראות שהמשכורת של הבעל נכנסה כצפוי ב 1 לחודש (המשכורת של האישה אמורה להכנס ב 10 לחודש)
3. חיובים של שני כרטיסי האשראי ירדו ב 2 לחודש.
4. נמשכו 1500 ש"ח במזומן. הבעל מאשר שזה היה הוא.
5. הועברו 92.5 ש"ח מהחשבון, האישה מאשרת שזה תשלום הפנסיה של העוזרת.
6. ירד שיק בסך 150 ש"ח. הם מסתכלים בפנקס השיקים ורואים שזה בשביל החוג מחשבים של הילדה.

דף ההוצאות שלהם אחרי המעבר על חשבון הבנק נראה כך:
עמלות בנק – 17.14 ש"ח
עוזרת בית – 92.5 ש"ח
חוג מחשבים לילדה – 150 ש"ח
כמו כן הם רושמים שסעיף האחרון בחשבון הבנק שהם עברו עליו הוא "משיכת שיק 726075" ב 5/11. (בשביל לדעת מהיכן להתחיל לסכם בשבוע הבא).

אחרי זה הם נכנסים לאתר של כרטיסי האשראי ועוברים על סעיפי ההוצאות של הכרטיס האשראי של האישה (שמספרו 1111).

1. דבר ראשון הם מבררים על מה היו ההוצאות ב paybox ומגלים שהם הציאו 240 ש"ח על וטרינר לכלב, 120 ש"ח ו 40 ש"ח על מתנות יום הולדת בעבודה.
2. הם מסווגים את שאר ההוצאות:
א. פלאש ציוד וריהוט משר – ציוד בית ספר לילדה – 56.8 ש"ח
ב. בית מרקחת פארם – תרופות – 39.9 ש"ח
ג. אסף גורי עיצוב שי – ספר של האישה – 200 ש"ח
ד. מגה בעיר + תן ביס + שופרסל און ליין – מזון – 1130.94 ש"ח
ה. קאבר שופ בע"מ – תיקון טלפון – בלתי צפוי – 250 ש"ח
כמו כן הם רושמים שסעיף האחרון בכרטיס האשראי 1111 שהם עברו עליו הוא "שופרסל און ליין" ב 5/11. (בשביל לדעת מהיכן להתחיל לסכם בשבוע הבא).

דף ההוצאות שלהם אחרי המעבר על כרטיס אשראי של האישה (ביחד עם חשבון הבנק) לפי סעיפי ההוצאות בתקציב נראה כך:
עמלות בנק – 17.14 ש"ח
עוזרת בית – 92.5 ש"ח
חוג מחשבים לילדה – 150 ש"ח
הכלב – 240 ש"ח
מתנות – 160 ש"ח
ציוד בית ספר לילדה – 56.8 ש"ח
תרופות – 39.9 ש"ח
ספר של האישה – 200 ש"ח
מזון – 1130.94 ש"ח
בלתי צפוי – 250 ש"ח

לאחר מכן הם עושים אותו דבר עם כרטיס האשראי של הבעל ועם ההוצאות שבוצעו במזומן, ובסיום יש להם דף עם רשימה של כל ההוצאות שקרו מתחילת השבוע. אז מה עושים עם הרשימה הזאת? את זה נראה בטור הבא בנושא – ביצוע החלטה – חלק II – רישום הנתונים השבועיים.