עיוות מס

שאלה: מר ישראל ישראלי מקבל הצעת עבודה לשנתיים ויש לו שתי אופציות. הראשונה לקבל כל שנה 100,000 ₪ או לקבל בשנה הראשונה 200,000 ₪ ובשנייה 0 ₪. מבחינת תשלומי מס הכנסה מה עדיף למר ישראל ישראלי?
לכאורה זה די הגיוני שלא צריך להיות הבדל. הרי בשני המקרים הוא מקבל בסך הכל 200,000 ₪ בשנתיים.
אלה מדרגות המס להכנסה ליגיעה אישית לשנת 2020. מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי (ככל שמרוויחים יותר אחוז המס עולה) והוא מחושב על בסיס שנתי.

הכנסה שנתיתשיעור המס
עד 75,960 ש"ח10%
75,961 – 108,960 ש"ח14%
108,961 – 174,960 ש"ח20%
174,961 – 243,120 ש"ח31%
243,121 – 505,920 ש"ח35%
505,921 – 651,600 ש"ח47%
651,601 ש"ח ומעלה50%

באופציה הראשונה (בה מר ישראלי מרוויח 100,000 ₪ בשנה) הוא ישלם 11,014.4 ₪ בכל שנה לפי החישוב:
מדרגת מס ראשונה: 75,960 * 10% = 7,596
מדרגת מס שניה: (75,960 – 100,000) * 14% = 3,365.6
7596 + 3365.6 = 10,961.6
סה"כ בשנתיים: 10,961.6 * 2 = 21,923.2
(לצורף פשטות החישוב יש פה הנחה מקלה שמדרגות המס לא השתנו במהלך השנתיים)

באופציה השנייה (בה מר ישראלי מרוויח 200,000 ש"ח בשנה הראשונה ו 0 ש"ח בשנה השנייה)
הוא ישלם 33,689.6 ש"ח בשנה הראשונה ו 0 ש"ח בשנה השנייה לפי החיוב:
שנה ראשונה:
מדרגת מס ראשונה: 75,960 * 10% = 7,596
מדרגת מס שניה: (75,960 – 108,960) * 14% = 4,620
מדרגת מס שלישית: (108,960 – 174,960) * 20% = 13,200
מדרגת מס רביעית: (174,960 – 200,000) * 31% = 7,762.4
סה"כ 7,596 + 4,620 + 13,200 + 7,762.4 = 33,178.4
שנה שניה:
0 ש"ח
סה"כ בשנתיים: 33,178.4 + 0 = 33,178.4
זה הבדל של 11,255.2 ש"ח מהאופציה הראשונה!

מר ישראל ישראלי הוא תושב ישראל אזי יש לו 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה. כל נקודת מס שווה ב 2020 – 2,628 ש"ח בשנה.
זאת אומרת שבאופציה הראשונה הוא ישלם כל שנה 2.25 * 2,628 – 10,961.6 = 5,048.6
סה"כ בשנתיים: 5,048.6 * 2 = 10,092.2
באופציה השנייה הוא ישלם בשנה הראשונה 2.25 * 2,628 – 33,178.4 = 27,265.4
בשנה השנייה הוא עדיין ישלם 0 ש"ח (הוא לא יכול להזדכות כי לא היו לא הכנסות)
זה כבר הבדל של 17,173.2 ש"ח מהאופציה הראשונה!!

ואם זה לא היה מר ישראל ישראלי אלא אישתו, מרת ישראלה ישראלי ואם יש לזוג שלושה ילדים מעל גיל 6 מתחת לגיל 18 אזי יהיו לה 5.75 נקודות זיכוי (2.25 – תושבת ישראל, 0.5 – על היותה אישה, 3 – נקודה לכל ילד).
באופציה הראשונה היא תשלם כל שנה 5.75 * 2,628 – 10,961.6 = 0 (זה לא יכול להיות שלילי)
סה"כ בשנתיים: 0 * 2 = 0
באופציה השנייה היא תשלם בשנה הראשונה 5.75 * 2,628 – 33,178.4 = 18,067.4
בשנה השנייה היא תשלם 0 ש"ח (היא לא יכולה להזדכות כי לא היו לה הכנסות)
עכשיו ההבדל הוא כבר של 18,067.4 ש"ח מהאופציה השניה!!!

זה לינק למחשבון נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי בלבד (יש עוד אפשרויות לקבלת נקודת זיכוי כמו סיום לימודים או מקום ישוב – https://secapp.taxes.gov.il/srsimulatorNZ/#/simulator

זה לינק למחשבון מס הכנסה של רשות המסים – https://secapp.taxes.gov.il/srsimulatorNZ/#/simulatorMasHachnasah

מוזר לא? יש שתי סיבות לאנומליות הזאת. הראשונה היא שהחישוב של מס הכנסה (כולל נקודות זיכוי) הוא שנתי (1/1 עד ל 31/12) והשנייה היא, כפי שצויין בהתחלה, מס הכנסה (לעומת מע"מ) הוא מס פרוגרסיבי – המס על שקל תלוי ב"מיקום" שלו וגם מאיפה הוא הגיע – משכורת, רווח הון, השכרת דירה וכדומה.

אם פקודת מס הכנסה הייתה פשוטה (פשטות זה עיקרון מאד חשוב ואפילו מופיע בעשרת עקרונות המלחמה של צה"ל), זאת אומרת לא יהיו נקודות זיכוי וגם יהיה מס אחיד על כל הכנסה (25%) אזי בשתי האופציות שהוצגו מר ומרת ישראלי היו משלמים את אותו המס. זה נכון במיוחד גם לתשלומים לביטוח לאומי.
אני מבין את חשיבות המס הפרוגרסיבי ואת הכוונה הטובה של נקודות זיכוי המס (למרות שהן לא באמת עוזרות למי שמרוויח מעט), אבל ככל שיש יותר סעיפים בפקודת המס זה נותן יותר אפשריות לתכנון מס. לא להעלמת מס (אי דיווח הכנסות) אלא לתכנון מס.
כל עצמאי, ואני אחד כזה, יודע שבסוף שנה עדיף להקדים הוצאות ולדחות הכנסות כדי שהסכום שעליו ישולם מס הכנסה יהיה נמוך יותר. אני דחיתי מכירת מניות שקיבלתי בזמן שהייתי שכיר לשנה הזאת (כי היו לי מעט הכנסות בתור עצמאי) ושילמתי 14% מס במקום 47% שהייתי משלם אם הייתי מוכר אותן בזמן שהייתי שכיר. חשוב לי לציין שלא העלמתי מס (דיווחתי על כל שקל שקיבלתי!) אלא ביצעתי תכנון מס.
צריך גם לזכור שאני איש פשוט. אני לא מעסיק סוללת עורכי דין ורואי חשבון לצורך תכנון מס, אבל מי שיש ברשותו את היכולת לשלם לשירות כזה, סביר להניח שמשלם הרבה פחות מס מאשר אם פקודת המס הייתה פשוטה ולא מסובכת כמו שהיא היום.
ועד שזה ישתנה מה שאפשר זה רק לצפות בקטע מעולה מתוך הפרק "ניכוי במקור" של הסדרה הקלאסית "קרובים קרובים":